Kaygusuz, M.A., Tözün, R., Aşık, M., Doğanay, H.: Asetabulum kırıklarının traksiyonla tedavi sonuçları. II.Ortopedik Biomekanik Kongresi ve Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslar arası Dostları Cemiyetinin III.Kongresinde sunulmuştur. 12-16 Mayıs 1989, İstanbul
Hamzaoğlu, A., Aydınok, H.Ç., Göksan, A., Çakmak, M., Pınar, H., Aşık, M.: Tibia üst uç osteotomilerinden sonra patellofemoral eklemde yük dağılımının deneysel olarak araştırılması. II.Ortopedik Biomekanik Kongresi ve Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslar arası Cemiyetinin III.Kongresinde sunulmuştur. 12-16 Mayıs 1989, İstanbul
Taşer Ö., Aşık, M., Aydınok, H.Ç., Çakmak, M., Esenkaya, İ.: Perthes Calve-Legg hastalığında cheilectomy ameliyatının yeri. II.Ortopedik Biomekanik Kongresi ve Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslar arası Cemiyetinin III.Kongresinde sunulmuştur. 12-16 Mayıs 1989, İstanbul
Yazıcıoğlu, Ö., Ferugi A.R., Çağlar, Ö., Aşık, M.: Tibia kırıklarının intramedüller fleksibl Ender çivileriyle tedavisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kırıklarda cerrahi tedavi ve internal tesbit yöntemleri panelinde sunulmuştur. 26-28 Ekim 1990, Sivas
Aşık, M., Akpınar, S., Taşer, Ö.: Transverse incision in high tibial osteotomy. II. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 30 Mart-2 Nisan 1994, Antalya
Taşer, Ö., Göğüş, A., Göksan, A., Aşık, M.: Arthroscopic treatment of loss of extention following anterior cruciate ligament reconstruction II.Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 30 Mart - 2 Nisan 1994, Antalya
Aşık, M., Tuncay, İ., Güloğlu, R., Buluç, L., Temelli, Y.: Travmatik posterior kalça çıkığı. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 19-23 Eylül 1995, İstanbul
Aşık, M., Tuncay, İ., Buluç, L., Temelli, Y.: Erişkin femur boynu ve trokanterik bölge kırıklarında kompresyonlu kalça çivileriyle (Richards) tedavi. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 19-23 Eylül 1995, İstanbul
Öztürkmen, Y., Aşık, M., Şen, C., Akalın, Y.: Erişkin humerus distal kırıklarının cerrahi tedavisi. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 19-23 Eylül 1995, İstanbul. 
Taşer, Ö., Akpınar, S., Aşık, M., Çetik, Ö., Altınel, L., Alturfan, A.K.: Arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction using patellar tendon. IV.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 29 Eylül - 2 Ekim 1998, İzmir
Çetik Ö., Aşık, M., Sözen, Y.V., Taşer, Ö., Çetinkaya, S.: Tibia plato kırıklarında artroskopi yardımlı cerrahi uygulamalarımız. IV.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 29 Eylül - 2 Ekim 1998, İzmir
Durmaz, H., Aşık, M., Altınel, L., Çetinkaya, S., Önen, M.: El bileğinde artroskopik yaklaşım. IV.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 29 Eylül - 2 Ekim 1998, İzmir
Kılıçoğlu, Ö., Aşık, M., Tözün, R., Taşer, Ö., Altınel, L., Durmaz, H.: Ayak bileği artroskopisinin bir tanı yöntemi olarak değeri. IV.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 29 Eylül - 2 Ekim 1998, İzmir
Şener, N., Aşık, M., Tözün, R., Sağlam, N.: Enfekte total diz artroplastisinde debridman + antibiyotik süpresyonu. IV.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 29 Eylül - 2 Ekim 1998, İzmir
Aşık, M., Çetinkaya, S., Taşer, Ö., Akpınar, S., Altınel, L., Sözen, Y.V.: Arthroscopic Repair of meniscal tears. IV.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 29 Eylül - 2 Ekim 1998, İzmir
Çetik, Ö., Aşık, M., Sözen, Y.V., Taşer, Ö., Sıvacıoğlu, S.: Tibia plato kırıklarının artroskopi yardımlı tedavisi: Orta dönem sonuçlarımız. 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 24-27 Ekim 2000, İstanbul. 
Şen, C., Akman, Ş., Şener, N., Aşık, M.: Total diz protezinde patella değişsinmi, değeşmesinmi?. 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 24-27 Ekim 2000, İstanbul
Aşık, M., Taşer, Ö., Avcı, C., Dikici, F., Baştürk, S.: Hamstring tendonları kullanılarak yapılan artroskopik ÖÇB rekonstrüksiyonu (Erken sonuçlar). 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 24-27 Ekim 2000, İstanbul
Durmaz, H., Aşık, M., Önen, M., Bozan, E., Çetinkaya, S.: El bileği yumuşak doku lezyonlarında artroskopik cerrahi. 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 24-27 Ekim 2000, İstanbul
Aşık, M., Şener, N., Dikici, F., Göksan, B.: Menisküs tamir materyalleri ve dikiş teknikleri primer stabilitelerinin karşılaştırılması (Deneysel çalışma). 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 24-27 Ekim 2000, İstanbul
Taşer, Ö., Aşık, M., Dikici, F., Debre, M., Çetinkaya, S., Alturfan, A.K.: Patellar tendon otogrefti ile yapılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonuçlarımız. 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 24-27 Ekim 2000, İstanbul
Taşer, Ö., Aşık, M., Dikici, F., Avcı, C., Alturfan, A.K.: Patellar tendon allogrefti ile artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonuçlarımız. 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde (Uluslar arası katılımlı) sunulmuştur. 24-27 Ekim 2000, İstanbul
Diz Ekleminde Sinovyal Plikalar ve Artroskopik Tedavisi, XVI. Diz Ekleminde Temel Artroskopi Kursu 5-7 Nisan 2007, Antalya
Diz osteonekrozuna artroskopik yaklaşım, XXVI. Akif Şakir Şakar Bilimsel Günleri, 13-14 Nisan 2007, İstanbul
Hasta özelliklerine göre greft seçimi: Oto vs. allogreft / Hamstring vs. Patellar tendon, IX. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu 8-9 Haziran 2007, Ankara