Aktan, G., Yılmaz, N., Aşık M.: Neisseria lactamica\'nın etken olduğu bir menenjit olgusu. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. Cilt 17, Sayı 3-4, 1987. 
Taşer, Ö., Göksan, A., Aşık, M.: Ayak bileği kırıkları. Acta Orthop. Trauma. Turc. Vol. 23, No.1, 1-3, 1989.
Taşer, Ö., Aydınok, H.Ç., Aşık, M., Şar, C., Şahinkaya, S.: Yüksek tibia osteotomisi. Acta Orthop. Trauma. Turc. Vol. 23, No.3, 106-110, 1989.
Taşer, Ö., Aşık, M., Aydınok, H.Ç., Çakmak, M., Esenkaya, İ.: Perthes Calve-Legg hastalığında cheilectomy ameliyatının yeri. Acta Orthop. Trauma. Turc. Vol. 23, No.4, 178-180, 1989
Alturfan, A.K., Pınar, H., Aşık, M. Dizin artroskopik cerrahisi - Klinik sonuçlar. Acta Orthop. Trauma. Turc. Vol. 23, No.5 (Artroskopi ve Diz Cerrahisi Özel Sayısı No.3), 277-280, 1989
Alturfan, A.K., Pınar, H., Aşık, M.: Dizin artroskopik cerrahisi. XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 319-322, 1989, Ankara
Hamzaoğlu, A., Esenkaya, İ., Durmaz, H., Aşık, M., Arıtamur, A.: İleri yaşlarda doğuştan kalça çıkığının açık redüksiyon, kısaltma, derotasyon, varizasyon ve Pemberton asetabuloplastisi ile cerrahi tedavisi. Acta Orthop. Trauma. Turc. Vol. 24, No.1, 9-12, 1990
Pınar, H., Esenkaya, İ., Aydınok, H.Ç., Hamzaoğlu, A., Aşık, M.: Doğuştan kalça çıkığının tedavisinde Pemberton asetabuloplastisinin geç sonuçları. Şişli Tıp Günleri 4.Kongresinde sunulmuştur. 23-24 Mayıs 1989 Kongre Kitabı, 189-197, İstanbul, 1990
Özger, H., Şar, C., Aydınok, H.Ç., Aşık, M.: Gluteal yetmezlikte trokanter majorun distal ve laterale nakli ve sonuçları. Şişli Tıp Günleri 4.Kongresinde sunulmuştur. 23-24 Mayıs 1989, Kongre Kitabı, 224-226, İstanbul, 1990
Taşer, Ö., Aşık, M., Yeşiller, E.: İç menisküs ön boynuz semptomatik dislokasyonu, tanı ve tedavisi. XI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 327-330, Ankara, 1990
Şar, C., Kokino, M.J., Aydınok, H.Ç., Aşık, M.: Erişkinde yüksekte doğuştan kalça çıkığı tedavisinde Schanz osteotomisi ve sonuçları. Acta Orthop. Traum.Turc. Vol.25, No.3, 141-145, 1991
Aşık M., Taşer, Ö., Yazıcıoğlu, Ö., Esenkaya, İ.: Asetabulum kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları. XII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 427-432, 1991
Çakmak, M.,Aşık, M., Baştürk, S., Yavuzer, Y.: Kallotazis yöntemiyle ekstremite uzatma. XII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 468-471, 1991
Özger, H., Aşık., M., Arıtamur, A.: İleri yaştaki asetabuler displazilerin tedavisinde üçlü osteotomi. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 738-743, 1991
Şen, B., Aşık, M., Ertav, A., Kapukaya, A.: DKÇ cerrahisinde komplet subtalar gevşetme ameliyatı öncesinde cilt gevşeticilerinin kullanılması. Acta Orthop. Traum.Turc. Vol.26, No.1, 50-54, 1992
Şen, B., Aşık, M., Döner, K., Arslan, A., Kapukaya, A., Ertav, A.: İntermitan aktif hareket etkisi altından full-thickness kıkırdak defektlerinin pediküllü periost otogreft transferi ile onarımı (Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma) Acta Orthop. Traum.Turc. Vol.26, No.2, 125-129, 1992
Aşık, M., Akman, Ş., Taşer, Ö., Arıtamur, A.: Asetabulum kırıklarının değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri. Acta Orthop. Traum.Turc. Vol.26, No.4, 211-214, 1992
Aşık, M., Tözün, R., Akman, Ş., Durmaz, H., Seyhan, F.: Tetanoz komplikasyonu sebebiyle tedavisi gecikmiş bir çocuk Monteggia kırıklı çıkığı vakasının uzatma cihazı kullanarak tedavisi. Acta Orthop. Traum.Turc. Vol.27, No.2, 122-125, 1993
Aşık, M., Şen, C., Akman, Ş., Tözün, R.: Doğuştan yüksek skapula (Sprengel deformitesi). Acta Orthop. Traum.Turc. Vol.27, No.3, 176-180, 1993
Durmaz, H., Aşık, M., Başkır, O.: Mikroanastomozların standardizasyonu ve end to end yöntemlerinin karşılaştırılması (Deneysel çalışma). Acta Orthop. Traum.Turc. Vol.27, No.3, 192-194, 1993
Aşık, M., Baştürk, S., Yazıcıoğlu, Ö., Durmaz, H., Alturfan, A.: Cerrahi tedavi uyguladığımız gecikmiş ürogenital komplikasyonlu çok parçalı instabil bir pelvis kırığı. Acta Orthop. Trauma. Turc. Vol.27, No.4, 272-275, 1993
Taşer, Ö., Aşık, M., Göğüş, A., Bavbek, B.: Artroskopik menisektomilerde elektrokoter kullanımı. XIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 772-774, 1994.
Aşık, M., Baştürk, S., Akpınar, S., Taşer, Ö., Akalın, Y.: Asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde insizyon seçimi. Acta Orthop. Trauma. Turc. Vol.28, No.2, 81-86, 1994.
Aşık, M., Yavuzer, Y., Şengün, M., Akalın, Y.: Cerrahi tedavi edilen konjenital diz çıkığı olgularımız. Acta Orthop. Trauma. Turc. Vol.28, No.3, 181-183, 1994
Güloğlu, R. Dolay, K., Aşık, M., Kurdoğlu, M.: Spontan gelişen kompartman sendromu. Acta Orthop. Trauma. Turc. Vol.29, No.4, 333-334, 1995