• Bone-Tendon-Bone Patellar Tendon Otogrefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu (Dr. Mürsel Debre – 2002)
 • Hamstring Otogrefti ve Transfix Yöntemi ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu (Dr. Cem Avcı – 2003)
 • Varus Gonartrozunda Puddu Plağı ile Yüksek Tibia Osteotomisi (Dr. Bülent Kılıç – 2004)
 • Talus Osteokondral Lezyonlarında Artroskopik Tedavi Sonuçlarımız (Dr. Ufuk Öztürk – 2005)
 • Osteokondral Lezyonların Mikrokırık Yöntemi İle Tedavisi Ve Orta Dönem Sonuçları (Dr. Feyyaz Çiftçi – 2006)
 • Rapidloc Menisküs Tamir Sistemi İle İçeriden İçeriye Menisküs Tamiri              (Dr. Feridun Yumrukçal – 2006)
 • Diz Osteokondral Lezyonlarının Osteokondral Tedavisinde Otolog Osteokondral Greft Transferi Yöntemi (Dr. Mehmet Erdil – 2007)
 • Patellofemoral İnstabilitelerde Tibial Tüberkülün Anteromedializasyonu (Fulkerson Ameliyatı) (Dr. Ömer Naci Ergin – 2010)
 • Ard Ayak Bileği Artroskopisi Portallerinin Nörovasküler Yapılarla Anatomik İlişkisi (Kadavra çalışması) (Dr. Halil İbrahim Balcı – 2010)
 • Femoroasetabuler Sıkışma Sendromunun Cerrahi Tedavisi (Dr. Gökhan Polat – 2011)
 • Ön Çapraz Bağ Revizyonu Hastalarımızın Sonuçları (Dr. Taha Kızılkurt- 2017)
 • Diz Çevresi Periprostetik kırıklar (Dr. Gökhan Karademir - 2017)