Kalça Kireçlenmesi (Koksartroz) ve Kalça Protezi Operasyonu

Kalça kireçlenmesi, eklem kıkırdağının yaş, mekanik ve biyolojik etkenler sonucunda yıpranması sonucu gelişen ilerleyici bir hastalıktır. Kalça kireçlenmesi en sık rastlanan kalça ağrısı sebebidir. Daha çok orta ve ileri yaslarda görülür. Hastalığın erken evrelerinde kalça hareketlerinde tutukluk, agri ve topallama olurken, ilerleyen dönemde hareket kısıtlılığı ve ağrıda artış sonucunda hastanın fonksiyonel kapasitesinde ciddi problemlere yol çar. Yaşlanma, genetik faktörler, gelişimsel kalça displazisi, Perthes hastalığı gibi çocukluk çağı hastalıkları, geçirilmiş travma ve cerrahi tedaviler kalça kireçlenmesi için bilinen risk faktörleridir.

Hastalığın tedavisinde diğer yük taşıyan eklemlerde olduğu gibi kilonun azaltılması, baston yada koltuk değneği kullanımı, ağrı ve enflmasyonu azaltan ilaçlar kısa dönem yarar sağlamaktadır. İlerleyen yada konservatif tedavi metotlarından yarar görmeyen hastalarda kalça protezi operasyonu uygulanmaktadır. Protez operasyonu yıpranmış ve uyumunu kaybetmiş eklem yüzeylerinin metal, porselen yada polietilen yüzeylerle değiştirilmesidir