Kalça Eklemi anatomisi

Kalça eklemi top ve yuva şeklinde bir eklemdir. Femur başı ve asetabulum tarafından oluşturulan bu eklemde ağrısız hareket için gerekli pürüzsüz eklem kıkırdağı mevcuttur. Eklem hareketi sırasında eklemde kayganlığı sağlayan sinovyal sıvı (eklem sıvısı) eklem kapsülünde bulunan sinovyal hücreler tarafından salgılanır.

Labrum asetabulum boyunca uzanan ve astabulum derinliğini arttıran fibrokıkırdak bir yapıdır. Labrum, kalça ekleminde sinovyal sıvıyı eklem içinde tutan bir conta fonksiyonu görür. Bu fonksiyon, kıkırdak dokunun beslenmesi ve dayanıklılığı için çok önemlidir.

Kalça Artroskopisi

Kalça artroskopisi, küçük kesiler kullanılarak eklem içinin kameralar ile görüntülendiği ve  kalça eklemi hastalıklarının tedavi edildiği etkili bir yöntemdir. Kalça ekleminin kompleks anatomik özelliklerine bağlı olarak diğer eklemlerde uygulanan artroskopi prosedürlerine göre bazı özel ekipmanlar gerektirir. Kalça ekleminde artroskopik olarak tedavi edilen hastalıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

- Femoroasetabuler sıkışma

- Fokal kıkırdak doku patolojileri

- Eklem içindeki serbest yada yabancı cisimlerin çıkarılması  

- Labrum yırtıkları

- Sinovya hastalıkları

- Ligamentum teres patolojileri

- İnternal yada eksternal snapping hip (Kayan kalça)

- Kalça çevresi yumuşak doku patlojileri (Gluteus medius rüptürü...)

- Asetabuler displazi

- Dejeneratif hastalıklar

- Tanı koyulamayan ağrılı kalça protezi

Kalça artroskopisi uzun öğrenme eğrisi olan ve cerrahi tecrübe gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle gerekli tedavilerin bu konuda özel eğitim almış kişiler tarafından uygulanması gereklidir.