101 -
Ayak Bileği Dejeneratif Artritine Artroskopik Yaklaşım 4-5 Nisan 2014 - II. Ayak Bileği Artroskopi Kursu - ANTALYA
102 -
FAS Dışı Kalça Artroskopisi Uygulamaları ve Dejeneratif Kalça Artriti 10 Ocak 2014 - 4. FAS Sempozyumu ve Kalça Artroskopisi kursu - ANTALYA
103 -
Unikompartmantal Artrozda Endikasyonlar ve Uygulamalar, Biolojik Rekonstrüksiyonlar 17 Ocak 2014 - İTF Ortopedi ve Travmatoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları - İSTANBUL
104 -
Femoroasetabuler Sıkışma, Artroskopik Tedavi 18.04.2014 - Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması - İSTANBUL
105 -
Kalça Artroskopisi, 10 Mayıs 2014 - 3. Memorial Ortopedi Günleri , İSTANBUL.
106 -
Menisküs Yaralanmaları, 27 Nisan 2014 – Uluslararası Fizyoterapistler Derneği Toplantısı, İSTANBUL
107 -
Menisküs Tamiri Tamamı İçeriden, 30 Mayıs 2014 – Smith&Nephew Diz Kadavra Kursu – İSTANBUL
108 -
Transtibial ÖÇB Rekonstrüksiyonu, 30 Mayıs 2014 – Smith&Nephew Diz Kadavra Kursu – İSTANBUL
109 -
Kalça Artroskopisi - Komplikasyonlar ve Korunma, 23-27 Eylül 2014 – 12. TUSYAD Kongresi – İZMİR
110 -
Artroskopik Ayak Bileği Artrodezi, 17-18 Ekim 2014- 9. Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi Kursu - İSTANBUL
111 -
Kalça Koruyucu Cerrahi, 12-16 Kasım 2014 – 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – ANTALYA
112 -
Transtibial ÖÇB Rekonstrüksiyonu, 16-17 Ocak 2015- Diz Cerrahisi: Artroskopiden Artroplastiye Kadavra Kursu- İSTANBUL
113 -
Menisküs Tamiri Tamamı İçeriden, 16-17 Ocak 2015- Diz Cerrahisi: Artroskopiden Artroplastiye Kadavra Kursu- İSTANBUL
114 -
Osteotomide Kanıta Dayalı Güncel Bilgiler, 20-21 Şubat 2015 – 14. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri Kadavra Kursu – İZMİR
115 -
Menisküs Koruma ve Cerrahi Tedavisi Temel İlkeler ve Cerrahi Teknik, 26 Şubat -1 Mart 2015 – 12. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri - BURSA
116 -
Transtibial ÖÇB Rekonstrüksiyonu Tekniği ve Uzun Dönem sonuçlar, 6-7 Mart 2015 – Uzmanlarla Buluşma Ankara Üniversitesi Artroskopi Eğitim Sempozyumu- ANKARA
117 -
Travmatik Diz Çıkığı- Benim Tercihim, 13-14 Mart 2015 – İTF Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı-İSTANBUL
118 -
Ayak Bileği Dejeneratif Artritine Artroskopik Yaklaşım, 3-4 Nisan 2015 – 11. Kadavrada Ayak Bileği Artroskopi Kursu- ANTALYA
119 -
Dejeneratif Kalça Artritinde Artroskopinin Yeri, 18 Nisan 2015 – 8. Ulusal Artroplasti Kongresi – ANTALYA
120 -
Eklem Spesifik Kıkırdak Sorunları ve Tedavi – Kalça, 22-26 Nisan 2015- Kemik-Eklem 2015 – ANTALYA
121 -
Kalça Koruyucu Cerrahi Uygulamalar- Kalça Artroskopisi, 8 Mayıs 2015 – TUSYAD İzmir Şubesi Semineri – İZMİR
122 -
FAS Dışı Kalça Artroskopisi Klinik Uygulamaları,  19 Haziran 2015 – Hacettepe Üniversitesi İleri Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Günleri – ANKARA
123 -
ÖÇB Rekonstrüksiyonu – Tek Demet Modifiye Transtibial Teknik,  7 Ağustos 2015 – TUSYAD Kadavra Kursu – İSTANBUL
124 -
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu- Tek Demet Hamstring,   11-12 Eylül 2015 – Arthroschool Diz Artroskopi Kursu - ANKARA
125 -
Kalça Artroskopisi- Endikasyonlar ve Sınırlar,   31 Ekim 2015 – 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – ANTALYA