1 -
IV.Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, Kurs Eğiticisi, 15-17 Eylül 1993, İstanbul.
2 -
Asetabulum kırıklarında görüntüleme: Klinik Deneyimler. XIV.Akif Şakir Şakar Günleri.(Ortopedi ve Travmatolojide görüntüleme yöntemleri), 27-28 Nisan 1995, İstanbul
3 -
Pelvis Kırıkları, konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri. İstanbul Hastaneleri Aylık Toplantıları (İHAT) Taksim Hastanesi, 31 Ocak 1996, İstanbul.
4 -
Kalça Artroskopisi. Genel Bilgiler-Tarihçe. İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı; Kalça Artroskopisi, Kalyon Hotel, 13 Haziran 1998, İstanbul
5 -
Supin Pozisyonda Kalça Artroskopisi. İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı; Kalça Artroskopisi, Kalyon Hotel, 13 Haziran 1998, İstanbul.
6 -
Synovial Plica Surgery. Advenced Course of Arthroscopic Surgery -IV, 12 Haziran 1998, Ankara.
7 -
Ekstansör Mekanizma Sorunları. Total Diz Protezi Revizyonları Paneli. İstanbul Hastaneleri, Aylık Eğitim Toplantıları, 10 Nisan 1999, İstanbul
8 -
Kemik ve Eklem Enfeksiyonlarında Antibiyoterapi. Panel Başkanı, 14. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 31 Mayıs - 4 Haziran 1999, Antalya
9 -
Açık Kırıklarda Genel Prensipler ve İlk Müdahale, Açık Kırıklarda Tedavi İlkeleri Paneli, 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos - 4 Eylül 1999, Antalya
10 -
Kalça Artroskopisi. Artroskopide Güncel Kavramlar. 8-9-10 Ekim 1999, Ankara
11 -
Menisküs Tamirinde Tesbit Materyalleri. Menisküs Tedavisi Paneli, 16.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-7 Kasım 1999, Antalya
12 -
Sinovyal Plikalar ve Patolojileri Uluslar arası Katılımlı 5.Akdeniz Video Endoskopik Cerrahi Kursları ve Simpozyumu, 3-6 Nisan 2000, Antalya
13 -
Plantar ve Medial Topuk Ağrısı. 5.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2000, İstanbul
14 -
Dikiş Harici Menisküs Tamir Teknikleri: Menisküs Tamirleri Paneli. 5.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2000, İstanbul
15 -
Sinovyal Plikalar ve Patolojileri. 11.inci Temel ve Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, 19-21 Nisan 2001, Antalya
16 -
Plato Kırıklarının Artroskopik Tedavisi. GAP'ta Ortopedi Günleri-1, Artroskopi ve Diz Cerrahisi 4-5 Mayıs 2001, Urfa.
17 -
ÖÇB Rekonstrüksiyonunda Greft Seçimi: Hamstring Tendonları Ön Çapraz Bağ Sorunları. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı. 23 Haziran 2001, İstanbul
18 -
Menisküs Tamirinde Kullanılan Yeni Materyallerin Karşılaştırılması. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu, 28-30 Haziran 2001, Ankara.
19 -
Ayak bileği Artroskopi Tekniği ve Enstrümantasyon. 1.Ayak ve Ayak bileği Sempozyumu ve 1.Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu. 19-21 Eylül 2001, Antalya.
20 -
Loose Bodies, Kondral Lezyonlar ve Dejeneratif Artrit. 1.Ayak ve Ayak bileği Sempozyumu ve 1.Ayak bileği Temel Artroskopi Kursu. 19-21 Eylül 2001, Antalya.
21 -
Diz Artroplastisi Revizyonu. Cerrahi Girişim Seçenekleri ve Protez Çıkartılma Teknikleri. XVII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim 2001, Antalya.
22 -
Menisküs Yaralanmaları. Dikiş Dışı Materyallerle Menisküs Onarımı. XVII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim 2001, Antalya.
23 -
Diz Spor Yaralanmalarında Artroskopinin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Etkinlikleri. Spor Yaralanmaları Sempozyumu, 6 Nisan 2002, Ankara.
24 -
Menisküs Cerrahisi. Tamir Materyalleri VII.İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 6-7 Haziran 2002, Hacettepe-Ankara.
25 -
Ayak Bileği Dış Yan Bağ İnstabilitesi. Ayak Bileği Patolojileri. VII.İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 6-7 Haziran 2002, Hacettepe-Ankara.